gipuzkoakultura.net

Logo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Logotipo gipuzkoakultura
domingo 4 junio 2023
Atzo Atzokoa

1921

Aundigoai eta aginbideai zor zayoten begirunea; Blas Pradere Arruti.San Sebastián, 1921 / "Erririk baldiñ bada ludi (mundu) guziyan, aundigoai eta aginbideai begirun edo itzala izan diyotena, Euskalerriya da hori batere gezur gabe. Gure aurrekoak alabaña txapela burutik kendu eta eskuban zutela egon oi ziraden aundigoen aurrean, eta are geyago aginbideen ondoan. Etxera zerbait berandu bazijoazen, gurasoen beldur aundiz oi zijoazen."


2007 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Logotipo Gipuzkoa.net. Pulsar para ir a la página de Gipuzkoa.net